Przemysł

Nośnik konstrukcji


Opis:
Prototyp detalu wykorzystywanego w przemyśle budowniczym. Model komputerowy wykonano na podstawie rysunku wykonawczego. Następnie wydrukowano detal.

Materiał:
PLA, pomarańczowy

Wykonano dla:
Biuro projektowe

Nośnik konstrukcji "HK5"
 
Opis:
Prototypy detali wykorzystywanych w przemyśle budowniczym. Wydruki posłużyły do budowy przyrządów spawalniczych. Wykonano na podstawie plików dostarczonych przez klienta.
 
Materiał:
PLA, czerwony, naturalny i biały
 
Wykonano dla:
HALFEN Produkcja sp. z o.o.

Podkładka do zaokrąglacza

 

Opis:

Projekt wykonano na podstawie oryginalnej części. Z oryginału pobrano niezbędne wymiary, a następnie stworzono model komputerowy, który został wydrukowany.

Materiał:
ABS, czarny

Wykonano dla:
PRINT@GRAM Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki

Pokrętło pośrednie do nastawiania czułości odbiornika RD 4000
 
Opis:
Odtworzenie oryginalnego pokrętła na podstawie zużytego egzemplarza. Detal zwymiarowano, zaprojektowano i wydrukowano.
 
Materiały:
PLA, biały
PET-G, niebieski transparentny

Wykonano dla:
PKP Utrzymanie sp. z o.o., Brygada Leszno

Przyrząd montażowy


Opis:
Projekt przyrządu - pomysł własny. Przyrząd miał być wytrzymały. Nakrętki wkładane do gniazd, a następnie wkręcane w nie śruby za pomocą klucza pneumatycznego. 

Materiał:
PLA, naturalny (matryca) i czerwony (ściany boczne)

Wykonano dla:
Dział Montażu w firmie produkcyjnej

Pudełko perforowane


Opis:
Komputerowy model pudełka stworzono na podstawie wymiarów od klienta. Następnie model wydrukowano i poddano obróbce wykończeniowej. Prototyp służący do testów funkcjonalności.

Materiały:
PLA, naturalny

PET-G, niebieski

Wykonano dla:
Osoba fizyczna na potrzeby nowej firmy

Ramka wyświetlacza


Opis:
Wydruk wykonano na podstawie dostarczonego przez klienta pliku. 

Materiały:
PLA, czarnyWykonano dla:
Zakład Elektroniczny "FOSTER"
Zębatka

Opis:
Wydruki próbek różnych materiałów wykonano na podstawie dostarczonego przez klienta pliku.

Materiały:
ABS, niebieski
Nylon, biały
PET-G, niebieski transparentny
HIPS, biały
PLA, zielony
PLA, pomarańczowy transparentny

Wykonano dla:
Copyright ©2016 MM-RAPID, All Rights Reserved.